SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 14/07/15

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 14/07/15

16.júl 2015 / redakcia

Ďalšie pravidelné stretnutie zástupcov OZ a zamestnávateľa sa uskutočnilo 14.júla. Z jeho programu vyberáme:

 • Senior manažérka Sekcie BI a predajných kanálov Martina Králová informovala o plánovaných zmenách v odmeňovaní na sekcii predaja (retailu i telesales). Pozitívnym zistením bolo, že k zmene by nemalo dôjsť neočakávane, ako na sekcii bolo zvykom v poslednom období, ale v mesiaci august by predajcovia mali mať možnosť paralelne sledovať svoje hodnotenie v starom, prebiehajúcom systéme aj novom, pripravovanom systéme. O zmenách budú predajcovia informovaní s dostatočným predstihom. Celoplošné zavedenie sa plánuje od 1.septembra. Bolo dohodnuté stretnutie, na ktorom sa 'pilot' vyhodnotí, a to najneskôr v septembri. Je možné, že ďalšie špeciálne stretnutie o odmeňovaní ako celku sa uskutoční ešte skôr, vrátane diskusie o súčasnom odmeňovaní, na ktorú, bohužiaľ, tentokrát nezostal čas. K téme nového odmeňovania sa zanedlho na našom web-e vrátime hneď ako budú známe detailnejšie informácie ohľadom pravidiel odmeňovania.
 • Boli odsúhlasené dve sociálne výpomoci z dôvodu dlhodobej PN vo výške 70€ a 350€ a jedna výpomoc na nákup zdravotných pomôcok pre dlhodobo nemocné dieťa vo výške 1800€.
 • Prerokovanie organizačných zmien:
  - zrušenie celkom 10 pracovných pozícií - z Úseku ICT a korporátneho segmentu (2 miesta), Úseku mass market segmentu (6 miest) a z Úseku technológií a IT (2 miesta) - väčšinou k 30.11.2015 (predpokladané ukončenie PP k 30.augustu)
  - všetky pracovné pozície boli tentokrát prerokované bez väčších pripomienok.
 • O pripravovaných zmenách v odmeňovaní technikov v Sekcii zriaďovania a údržby sietí a služieb informovali Denisa Herdová, senior manažérka sekcie a Boris Buzek, vedúci tímu sieťovej infraštruktúry. Súčasťou návrhu sú zmeny v popise pracovnej náplne technikov-zriaďovačov, zníženie ich základných miezd, spojené s predpokladaným zvýšením VZM. OZ Telekom vyjadril nesúhlas so znižovaním základných miezd technikov. K téme prinesieme komentár a zamyslenie v osobitnom článku. Firma zrealizovala zmeny na druhý deň po tom, ako nás o plánovaných krokoch informovala.
 • Pôvodne predložený návrh na zmenu pracovného času u obchodného reprezentanta v T-predajni bol po dlhšej diskusii a overení detailov stiahnutý. V prípade potreby bude návrh prerokovaný dodatočne.
   

Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol predbežne určený na 18. augusta 2015.

16.07.2015 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160008
Počet loginov 118310