SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 14/10/15

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 14/10/15

19.október 2015 / redakcia

Prinášame krátku informáciu zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.10.2015. Z bodov programu:

 • Prerokovanie organizačných zmien:
  - ST predložilo celkom 32 pracovných pozícií na zrušenie (najviac Úseku technológií a IT - 21 miest a z Úseku mass market segmentu - 6 miest), zrušenie väčšinou k 29/2/2016 alebo dohodou ku koncu novembra
  - jedna pozícia bola zo zoznamu vyňatá kvôli doplneniu údajov a z dôvodu nedostatočne vysvetlených dôvodov pre jej zrušenie
  - o ďalšej rušenej pozícii píšeme podrobnejšie nižšie v samostatnom bode
  - ostatné rušené pracovné pozície boli prerokované.
 • Bola odsúhlasená sociálna výpomoc pri dlhodobej PN pre jedného zamestanaca vo výške 350€.
 • V telegrafickej informácii z 15.augusta sme písali o tom, že ST odmietlo v zmysle zákona vymenovať jedného z navrhovaných kolegov za 'zástupcu zamestnancov pre BOZP'. Tomuto zamestnancovi sa teraz firma rozhodla zrušiť pracovné miesto. Keďže OZ Telekom tento postup firmy v júli považoval a aj naďalej považuje za porušenie zákona, prípad odovzdal na šetrenie na Inšpektorát práce Bratislava, kde je momentálne v štádiu odvolania a ďalšej sťažnosti. Infomovali sme o tom zároveň generálneho riaditeľa ST, ktorého sme tiež upozornili na možné porušenie zákona zo strany firmy a tiež na postup, ktorý môže byť voči zamestnancovi diskriminačný. Do dnešného dňa sme na naše upozornenia a žiadosť o stretnutie nedostali žiadnu odpoveď, preto som o situácii informoval aj členov Dozornej rady ST na jej poslednom zasadnutí. Vzhľadom na pretrvávajúce rozpory považujeme, na rozdiel od firmy, zrušenie tejto pracovnej pozície za neprerokované. O ďalšom postupe budeme informovať.


Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol dohodnutý na 9. novembra 2015.

19.10.2015 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247199
Počet loginov 119061