SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 15/05/14

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 15/05/14

17.máj 2014 / redakcia

Stručná informácia z pravidelného stretnutia medzi zástupcami firmy a odborových zväzov dňa 15.mája:

  • Prerokovanie zmeny pracovných časov v T-predajni v Bratislave, nám.SNP.
  • Bolo prerokované rušenie 18 pracovných pozícií, zväčša v tímoch BO Sekcie rozvoja a podpory predaja (5 miest) a tíme prípravy a koordinácie zriaďovania služieb v Sekcii zriaďovania a údržby sietí a služieb (6 miest). Organizačné zmeny boli prerokované okrem spomínaných 6 miest, ktorých prerokovanie s detailnejším vysvetlením dôvodov rušenia bude pokračovať 19/5. Predpokladaný termín dohody: vo väčšine k 30/6.
  • Schválenie sociálnej výpomoci pre 5 zamestnancov pri dlhodobej PN a 1 zamestnankyne pre zhoršenú sociálnu situáciu.
  • Boli predložené a vysvetlené finančné výsledky ST za 1Q/2014.
  • Po dlhšom čase sa opäť pokračovalo v rokovaní o znení Pracovného poriadku. Hlavným problematickým bodom, v ktorom doteraz nedošlo k zhode, bola aj nami často spomínaná téma písomného upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny/neuspokojivého plnenia úloh (tzv. vytýkacie listy). O ďalšom priebehu budeme ešte detailne informovať. Zatiaľ k dohode o znení tejto časti pracovného poriadku nedošlo. Našim záujmom je upraviť spôsob odovzdávania týchto vytýkacích listov, aby nedochádzalo k nejasnostiam pri jeho preberaní ako tomu bolo v predchádzajúcom období.

Termín ďalšieho pravidelného stretnutia - 10.júna 2014.

17.5.2014 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160025
Počet loginov 118310