SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 15/06/15

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 15/06/15

21.jún 2015 / redakcia

Z programu rokovania pravidelných stretnutí zo dňa 16.júna:

 • Prerokovanie organizačných zmien:
  - rušenie 23 pracovných pozícií - predovšetkým z Úseku financií (4 miesta), Úseku ICT a korporátneho segmentu (4 miesta), Úseku mass market segmentu (4 miesta) a z Úseku technológií a IT (10 miest) väčšinou k 31.10.2015 (predpokladané ukončenie PP k 31.júlu)
  - všetky pracovné pozície boli prerokované bez pripomienok.
 • Odsúhlasenie sociálnych výpomocí zo sociálneho fondu z dôvodu dlhodobej PN (2x vo výške 105€, 2x vo výške 35€ v závislosti od dĺžky PN), na čiastočné krytie liečebných nákladov zdravotne postihnutého dieťaťa vo výške 1200€ a na čiastočné krytie škody spôsobenej požiarom domu vo výške 5000€.
 • Prerokovanie viacerých zmien v súvislosti s integráciou zamestnancov / technikov DIGI do organizačnej štruktúry ST (nadčasy, odmeňovanie).
 • Bolo dohodnuté, že v súvislosti s ukončením dvojročného funkčného obdobia zástupcov zamestnancov pr dňom 30.júna 2015 OZ predložia zoznamy nových zástupcov zamestancov pre BOZP na ďalšie funkčné obdobie. Dvojročné funkkčné obdobie súčasných zástupcov končí dňom 30.júna 2015.
 • Vzhľadom na aktuálne a pretrvávajúce problémy v oblasti retailu požiadali OZ o zabezpečenie účasti seniormanažéra pre retail Milana Moráveka na pravidelných stretnutiach.
   

Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol predbežne určený na prvú polovicu júla 2015.

21.06.2015 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3607814
Počet loginov 124770