SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 15/11/16

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 15/11/16

16.november 2016 / redakcia

Informácie z pravidelného stretnutia zástupcov OZ a zamestnávateľa zo dňa 15.novembra:

 • Zástupcovia OZ boli informovaní o prevode práv a povinností v súvislosti s prechodom 20 zamestnancov firmy Ericsson Slovakia, spol. s r.o. do Slovak Telekomu, a.s.. Ide o návrat pôvodných zamestnancov ST po ukončení 5-ročnej outsourcingovej zmluvy medzi oboma firmami, známej ako RELYS1. Boli prerokované všetky náležitosti, dátum a dôvod prechodu a pracovno-právne opatrenia a dopady na uvedených zamestnancov.
 • Prerokovanie organizačných zmien:
  zrušenie celkovo 10 pracovných pozícií - (6x divízia rezidenčného segmentu, 2x divízia ľudských zdrojov, 1x divízia generálneho riaditeľa, 1x divízia ICT), s najneskorším termínom ukončenia pracovného pomeru k 31.3.2017.
 • Bolo odsúhlasené poskytnutie doplatku sociálnej výpomoci pre jedného zamestnanca z dôvodu dlhodobej PN (čiastka v celkovej výške 210€).
 • Boli dohodnuté zmeny pracovných časov u dvoch obchodných reprezentantov retailového predaja (1x prechod z rovnomerného režimu 40/5 do nerovnomerného 40/7, 1x prechod z nerovnomerného režimu 40/7 do rovnomerného 40/5).
 • ST predložil na prerokovanie návrh na časovú úpravu pracovných zmien počas vianočných a novoročných sviatkov v T-predajniach. Keďže chýbali údaje za niektoré predajne, finálny rozpis bude zaslaný dodatočne. Rozvrh pracovných zmien bude podobný ako v predchádzajúcom roku (bronzové/strieborné a zlaté so+ne otvorené ako počas bežnej so/ne, v OC otváracie hodiny dňa 24/12 max do 11.30hod., 25/12 a 26/12 všetky predajne zatvorené (pozn.: o 26-tom sa ešte v niektorých predajniach hľadá riešenie), 31/12 budú skrátené pracovné zmeny max do 16hod. s náhradou mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa, 1/1 budú všetky predajne zatvorené a 6/1 budú otvorené ako bežný sviatok).
 • Boli diskutované niektoré body nového znenia pracovného poriadku. Bolo dohodnuté ďalšie rokovanie na túto tému.
 • OZ bola poskytnutá písomná informácia o čerpaní sociálneho fondu v roku 2016. Bolo dohodnuté, že zostatok sociálneho fondu bude presunutý do roku 2017, čím sa zvýši použiteľná výška prostriedkov v roku 2017.
 • Na základe požiadavky odborových zväzov ST poskytlo informáciu o aktivitách spoločnosti Kofely ohľadom napájacích a kllimatizačných zariadení a kto ich v budúcnosti bude zabezpečovať a v akom rozsahu (z dôvodu zmeny poskytovaných služieb a prechodu na firmu Huawei).
 • OZ bol poskytnutý písomný prehľad o priebežnom čerpaní PKZ voľna v členení na jednotlivé divízie.
 • ST poskytlo OZ informáciu o bezpečnostnej situácii v budove ST, ktorá sa nachádza na ul. Za kasárňou (Ba) v súvislosti s prevádzkou jedálne v tejto budove. Vzhľadom na možný dopad do sociálnej situácie tamojších zamestnancov OZ budú požadovať ďalšie detailnejšie informácie o situácii.


Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol určený na 14.decembra.

16.11.2016 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160075
Počet loginov 118310