SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 16/06/16

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 16/06/16

20.jún 2016 / redakcia

Informácie z pravidelného stretnutia zástupcov OZ a ST zo dňa 16.júna:

 • Prerokovanie organizačných zmien:
  zrušenie celkovo 20 pracovných pozícií - najviac z UICT (6 miest), UMMS (6 miest) a UF (5 miest) - väčšinou k 31.10.2016
  - pracovné pozície boli prerokované bez mimoriadnych pripomienok.
 • Bolo odsúhlasené poskytnutie sociálnej výpomoci pre dvoch zamestnancov z dôvodu dlhodobej PN vo výške 105€ a 315€ a sociálna výpomoc vo výške 1300€ na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie vzniknutej z dôvodu zdravotného stavu dieťaťa.
 • ST (Monika Reinerová) prezentovalo organizačnú štruktúru a zmeny na úrovni CxO-2 v rámci projektu Elán.
 • ST (Ivan Janek) prezentovalo zámer zmeny v SZUSS (tím administrácie rezidenčných služieb, tím prípravy a koordinácie zriaďovania a tím podpory zriaďovania biznis služieb) k 1.7.2016:
  - prechod na mesačnú VZM 20%
  - navýšenie celkového príjmu skupiny na základe úpravy základnej mzdy a variabilnej zložky mzdy
  - pokles základnej mzdy o 3%.
  OZ s poklesom základných miezd nesúhlasia principiálne, opäť s upozornením, že k znižovaniu základov v rámci organizačných zložiek sa pristupuje zásadne v prevádzkových zložkách, ktorých základná mzda aj pred znížením dosahuje podpriemernú úroveň v rámci firmy. Zmena a podpis pracovnej zmluvy s výškou základnej mzdy je však výhradným právom zamestnávateľa a zamestnanca a OZ do procesu vstupovať nemôžu.
 • Bola prerokovaná aktualizácia prílohy Smernice pre odmeňovanie  - zmena VZM pre pracovné pozície v tímoch uvedených v predchádzajúcom bode.
 • Bola prerokovaná zmena periodicity VZM z mesačnej na kvartálnu pri pracovnej pozícii vedúci tímu služieb a infraštruktúry. SOZPT nesúhlasil s uvedenou zmenou periodicity.
 • ST (Jozef Lachkovič) poskytlo základnú informáciu o zamestnancoch, ktorí boli prevedení formou outsourcingu do spoločnosti Ericsson. Projekt končí dňa 31.12.2016 a ST bude postupovať v súlade s podmienkami dohodnutej zmluvy formou insourcingu.
 • ST (Uršula Kráľová, Milan Morávek, Martina Kandera) prezentovalo projekt 'Green4shops', ktorý je zameraný na zvýšenie výkonnosti obchodných reprezentantov na firemných predajniach. Súčasťou projektu aj zmena odmeňovania predajcov, ktorá je častou témou našich článkov. K odmeňovaniu sa čoskoro vrátime, keďže s viacerými bodmi odmeňovania - napriek niektorým pozitívnym zmenám - nesúhlasíme.
   

Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol určený na 13.júla.

20.06.2016 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Ktorú politickú stranu budete voliť v parlamentných voľbách 2020?

Dobrá voľba (7%)
SaS (18%)
Sme rodina (2%)
Za ľudí (7%)
SNS (2%)
OĽANO (45%)
PS a SPOLU (9%)
KDH (5%)
Vlasť (0%)
Most - Híd (0%)
Smer (2%)
MKÖ - MKS (0%)
ĽSNS (0%)
iné (2%)
volieb sa nezúčastním (0%)
Počet návštev 2220718
Počet loginov 102817

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020

Zúčastnite sa našej ankety