SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 17/03/15

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 17/03/15

23.marec 2015 / redakcia

Z programu posledného pravidelného stretnutia dňa 17.marca stručne:

  • Prerokovanie organizačných zmien:
    - zrušenie celkom 20 pracovných pozícií - z Úseku ICT a korporátneho segmentu (4 miesta), Úseku mass market segmentu (6 miest) a z Úseku technológií a IT (10 miest) k 31.7.2015 (predpokladané ukončenie PP k 30.aprílu)
    - termín zrušenia jednej pracovnej pozície na ÚICTaKS bol po dlhšej diskusii o pracovnej pozícii posunutý o jeden mesiac
    - ostatné pracovné pozície boli prerokované bez väčších pripomienok
  • Boli odsúhlasené 4 sociálne výpomoci z dôvodu dlhodobej PN vo výške 35, 105, 105 a 140€ v závislosti od dĺžky práceneschopnosti. Bola tiež schválená druhá časť sociálnej výpomoci na čiastočné krytie náročnej liečby postihnutého dieťaťa vo výške 3.000€.
  • Bol predložený návrh na doplnenie Usmernenia pre rozsah a podmienky práce nadčas v podmienkach ST a v súvislosti s presunom technikov firmy DIGI pod Slovak Telekom bol predložený zoznam pozícií pre nadčasovú prácu. OZ nesúhlasili s doplnením s odôvodnením, že zoznam a usmernenie sú viazané na PKZ, ktorá však po 1.apríli prestáva platiť. V prípade uzavretia novej PKZ uvedené pozície (technik služieb a technik optických sietí) budú do zoznamu pozícií s preplácanou nadčasovou prácou doplnené.


Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol určený na 15.apríla 2015.

23.03.2015 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3607853
Počet loginov 124770