SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 19/09/12

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 19/09/12

19.september 2012 / redakcia

Obsahom pravidelného stretnutia bolo prerokovanie organizačných zmien a rušenie rôznych pracovných pozícií zväčša končiacich RD ku koncu roka 2012 (celkovo aj s ostatnými pozíciami 14 ľudí). Plánované zmeny v T-predajniach Košice-Hlavná a Bratislava-Krížna a zmeny začiatkov pracovného času na úseku predaja a obchodu zdôvodnil senior manažér retailu Peter Peško. Bolo dohodnuté ďalšie stretnutie ohľadom viacerých tém v sekcii retailu (hlavne ohľadom pracovných zmien, organizácie práce a pracovných podmienok). Ďalej boli schválené sociálne výpomoci pre troch dlhodobo nemocných zamestnancov a jedna mimoriadna sociálna výpomoc.
Za účasti senior manažérky Sekcie služieb a infraštruktúry Denisy Herdovej bol detailne prerokovaný návrh a po dlhej diskusii boli dohodnuté zmeny v pracovných režimoch technikov v tímoch sieťovej infraštruktúry (prechod na nerovnomerný 6-denný režim).

20.9.2012 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3520179
Počet loginov 123840