SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 19/10/12

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 19/10/12

25.október 2012 / redakcia

Obsahom pravidelného stretnutia bolo prerokovanie organizačnej zmeny na UTaIT od 1.1.2013 (zlúčenie sekcií a presun niektorých tímov, zatiaľ bez dopadu na prepúšťanie zamestnancov) a ďalšie organizačné zmeny spojené s rušením rôznych pracovných pozícií zväčša končiacich RD (celkovo 7 ľudí). Ďalej boli prerokované dve zmeny v pracovnom čase na Sekcii riadenia finančných vzťahov so zákazníkmi. Bola tiež schválená sociálna výpomoc pre dlhodobo nemocného zamestnanca.
Vzhľadom na pripomienky OZ bol z bodu programu stiahnutý bod o hromadnom prepúšťaní v blízkej budúcnosti.
Ďalej bol dohodnutý spôsob práce, pravidlá rozpisu pracovných zmien a ich vykazovanie vo sviatkoch v mesiaci november a december v Sekcii zriaďovania a údržby sietí a služieb.
OZ predložili na ďalšie prerokovanie podnet od zamestnancov Call Centra Košice - nespokojnosť s novým spôsobom odmeňovania (VZM) s upozornením na nejednotné vykazovanie hodnotiacich kritérií.

25.10.2012 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3520258
Počet loginov 123849