SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 20/08/12

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 20/08/12

20.august 2012 / redakcia

Obsahom pravidelného stretnutia bolo prerokovanie organizačných zmien a rušenie pracovných miest k 31/12 (15 ľudí), sociálna výpomoc pre dlhodobo nemocného zamestnanca, prerokovanie článku smernice o odmeňovaní, príprava stretnutia s generálnym riaditeľom ST, a.s., o ktoré požiadali OZ a niekoľko aktuálnych tém.

20.8.2012 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247131
Počet loginov 119061