SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 20/11/12

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 20/11/12

25.november 2012 / redakcia

20. novembra sa uskutočnilo ďalšie pravidelné stretnutie medzi zástupcami firmy a odborových zväzov. Z bodov programu stručne:

  • Prerokovanie hromadného prepúšťania cca 45 zamestnancov, súvisiace s poslednými organizačnými zmenami v tomto roku.
  • Prerokovanie organizačných zmien v Úseku mass market segmentu (10 miest), Úseku financií (8 miest), Úseku právnych a korporátnych záležitostí (4 miesta) a Úseku technológií a IT (10 miest). Rušenie zväčša manažérskych pozícií na ÚTaIT súviseli s plánovanou organizačnou zmenou na Sekcii IT od januára.
    Vzhľadom na nedostatočné zdôvodnenie niektorých návrhov boli 3 miesta reprezentantov SZ vyňaté zo zoznamu a budú prerokované až po opätovnej komunikácii zamestnancom.
  • Bola dohodnutá zmena pracovného času u jedného zamestnanca Sekcie platforiem a služieb.
  • Opätovne sme tlmočili podnety a výhrady z pracoviska CC Košice - nespokojnosť so zavedením nových kritérií pre vyplatenie VZM, problematické vyhodnocovanie ukazovateľa 'pretelefonovaný čas so zákazníkom' a požiadali sme o urýchlené zorganizovanie osobitného stretnutia k tejto téme.
  • Bol dohodnutý termín vyjednávania Dodatku č.3 k PKZ, ktorý bol predložený zamestnávateľom (jeho obsahom sú úpravy odstupného v súvislosti s novým znením Zákonníka práce od 1.1.2013). Viac informácií prinesieme po vyjednávaní.

24.11.2012 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160006
Počet loginov 118310