SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 22/10/13

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 22/10/13

23.október 2013 / redakcia

Stručne z obsahu pravidelného stretnutia medzi zástupcami firmy a odborových zväzov zo dňa 22. októbra:

  • Organizačné zmeny na viacerých úsekoch v počte cca 20 pracovných miest, predovšetkým na Úseku massmarketu (oddelenie technickej podpory)  k 28.2.2014 (odchod z firmy, resp. prechod na iné pracovisko v rámci organizačnej jednotky)
  • Informácia zamestnávateľa a dohoda ohľadom čerpania benefitov z prostriedkov sociálneho fondu na konci roka 2013 a úprava pravidiel na rok 2014 (podrobnejšie aktuálne info bude zverejnené na intranete ST v priebehu najbližších dní)
  • Odsúhlasenie sociálnej výpomoci pre jedného zamestnanca (dlhodobá PN)
  • Informácia o pripravovaných zmenách vo variabilnej zložke hodnotenia technikov služieb a infraštruktúry
  • Informácia o pripravovaných predajných aktivitách technikov služieb a infaštruktúry ohľadom ponuky a predaja služieb zákazníkom
  • Zmena pracovného času u 1 pracovníka na sekcii zriaďovania a údržby sietí a služieb
  • Informácia o postupe firmy v niektorých neukončených záležitostiach (zrušenie pracovnej pozície u dvoch pracovníkov, návrh udelenia výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny - info aj v minulej telegrafickej aktualite)

23.10.2013 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160098
Počet loginov 118310