SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 24/09/13

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 24/09/13

1.október 2013 / redakcia

Po dlhšej prestávke obnovujeme uverejňovanie krátkych informácií prostredníctvom rubriky 'telegraficky' a pokračujeme s našimi stručnými informáciami o novinkách, pravidelných stretnutiach so zamestnávateľom, iných stretnutiach, súvisiacich s odborovým zväzom atď...Stručne z obsahu pravidelného stretnutia medzi zástupcami firmy a odborových zväzov zo dňa 24. septembra:

  • Organizačné zmeny na viacerých úsekoch v počte 22 pracovných miest, rušených predovšetkým na Úseku massmarketu k 31.10.2013.
  • Vzájomné vyjasnenie pohľadov na udeľovanie vytýkacích listov (DIP a PIP), teda upozornení na porušenie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh. Veľmi podrobne bola rozobraná odôvodnenosť udeľovania vytýkacích listov (DIP) a postup v niektorých konkrétnych prípadoch, ku ktorým došlo v súvislosti so súťažou Data Hero.
  • Stretnutie so senior manažérmi rezidenčných call centier a rezidenčného predaja pp. Ľudmilou Jakubíkovou a Milanom Morávkom - o aktuálnych i dlhotrvajúcich problémoch v úseku mass market segmentu (odmeňovanie - ICCA, pracovný čas, pracovné podmienky, plány predaja atď.).

01.10.2013 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160002
Počet loginov 118310