SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 26/02/13

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 26/02/13

26.február 2013 / redakcia

Stručne z obsahu pravidelného stretnutia medzi zástupcami firmy a odborových zväzov zo dňa 26. februára:

  • Informácia o pripravovaných zmenách organizačnej štruktúry na Úseku massmarketu a Úseku technológií a IT
  • Organizačné zmeny na viacerých úsekoch v počte 12 pracovných miest, predovšetkým manažérskych pozícií na Úseku technológií a IT k 31.5. a 30.6.
  • Odsúhlasenie sociálnej výpomoci pre jedného zamestnanca (ťažká životná situácia v súvislosti s prepustením zo zamestnania)
  • Informácia o aktualizácii a doplnení Smernice pre výkon práce v režime telework v súvislosti z rozšírením tohto druhu práce v Úseku IT a technológií (OZ pripomienkovali návrh zmien a požiadali o úpravu navrhovaného znenia smernice)
  • Zmena pracovných časov u 7 pracovníkov sekcií prevádzky technológií, kontaktných centier a retailu (u troch nebol daný súhlas so zmenou)

26.02.2013 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3520248
Počet loginov 123848