SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 27/08/12

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 27/08/12

28.august 2012 / redakcia

Obsahom pravidelného stretnutia bolo prerokovanie organizačných zmien a rušenie väčšinou manažérskych pracovných pozícií k 30/9 (11 ľudí, prevažne len presunutých na iné manažérske posty) v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry na marketingu/obchode. Ohľadom zmien na úseku sieťovej infraštruktúry objasnila niektoré podrobnosti zmeny senior manažérka Sekcie služieb a infraštruktúry Denisa Herdová a bola tiež schválená sociálna výpomoc pre dlhodobo nemocného zamestnanca.

27.8.2012 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247191
Počet loginov 119061