SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 29/01/13

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 29/01/13

30.január 2013 / redakcia

29. januára sa uskutočnilo ďalšie pravidelné stretnutie medzi zástupcami firmy a odborových zväzov. Z bodov programu stručne:

  • Organizačné zmeny na viacerých úsekoch v počte 21 pracovných miest. Zmeny sú plánované k dátumu 31/5.
  • Materiál o hromadnom prepúšťaní v mesiaci február bol prerokovaný, OZ však upozornili na nesúlad so zákonom ohľadom dodržania termínov , k hromadnému prepúšaniu boli preto prijaté osobitné pravidlá o informovaní.
  • Zmeny pracovného času v T-predajniach (Prievidza - skrátenie otváracích hodín, B.Bystrica - zrušenie sobotňajšieho predaja) a zmena pracovného času u jednotlivcov v ďalších predajniach.
  • Boli upresnené body programu na plánované stretnutie s Petrom Peškom, senior manažérom retailovej siete - požiadavka o ďalšie informácie o plánovanom prepúšťaní v retailovej sieti, vykazovanie pracovnej doby pri 12-hodinových zmenách a diskutabilná nutnosť ich zavádzania v obchodných centrách, organizácia a vykazovanie účasti na ranných štartoch. Ďalší termín viackrát odloženého stretnutia je naplánovaný na 7.februára.
  • OZ požiadali o urýchlené zorganizovanie stretnutia s manažérmi kontaktných centier a telefonického predaja ohľadom problematiky odmeňovania a hodnotenia v tejto organizačnej zložke.
  • Bol dohodnutý predbežný návrh použitia sociálneho fondu (výška benefitnej čiastky pre každého zamestnanca zostáva na úrovni 108€).
  • Boli odsúhlasené sociálne výpomoci pre dvoch zamestnancov (dlhodobá PN a mimoriadna sociálna výpomoc).
  • Na stretnutí prípravnej skupiny pre voľbu do Dozornej rady ST, a.s. boli upresnené ďalšie podrobnosti ohľadom volieb, dohodnuté pravidlá uskutočnenia volieb, OZ informovali o schválení volebného poriadku a bolo určené zloženie volebnej komisie (zástupcom za OZ Telekom je podpredseda OZ Ján Viskupič).

30.01.2013 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Ktorú politickú stranu budete voliť v parlamentných voľbách 2020?

Dobrá voľba (7%)
SaS (18%)
Sme rodina (4%)
Za ľudí (7%)
SNS (2%)
OĽANO (44%)
PS a SPOLU (9%)
KDH (4%)
Vlasť (0%)
Most - Híd (0%)
Smer (2%)
MKÖ - MKS (0%)
ĽSNS (0%)
iné (2%)
volieb sa nezúčastním (0%)
Počet návštev 2221736
Počet loginov 102834

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020

Zúčastnite sa našej ankety