SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Rokovanie o Dodatku č.2 k PKZ ST na rok 2012

Rokovanie o Dodatku č.2 k PKZ ST na rok 2012

15.november 2012 / redakcia

Dňa 14.11.2012 sa uskutočnilo stretnutie predsedov OZ so zástupcami ST ohľadom možných zmien v platnej kolektívnej zmluve. Zamestnávateľ predložil návrh viacerých zmien, týkajúcich sa odstupného (súvisiacich so zmenou Zákonníka práce od 1.1.2013 o súbehu výpovednej doby a platenia odstupného) a nárokov v oblasti DDP a stravovania. O zmenách v odstupnom sme nerokovali, o výsledkoch dohody v časti druhej budeme informovať v najbližších dňoch.  

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3520290
Počet loginov 123849