SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Stretnutie OZ so zástupcami firmy 07/08/2015

Stretnutie OZ so zástupcami firmy 07/08/2015

9.august 2015 / redakcia

Dňa 7. augusta sa uskutočnilo stretnutie OZ a zástupcov firmy k téme extrémne horúceho počasia, jeho dopadu na pracovné podmienky a výkon zamestnancov, pracujúcich v teréne, resp. v prostredí bez možnosti klimatizovania a opatreniach, ktoré prijala firma pre bezproblémový výkon ich práce.

Stretnutia sa zúčastnili predsedovia oboch zväzov, za stranu zamestnávateľa zástupcovia ĽZ (pp. Monika Reinerová, Peter Baštigál, Marta Klema Nováková a Patrik Hermann), senior manažérka Sekcie zriaďovania a údržby sietí a služieb Denisa Herdová a ďalší manažéri a vedúci tímov (pp. Roman Petényi, Boris Buzek, Marián Jarábek, Barnabás Szabó).

Podrobnejšiu informáciu k téme, o priebehu a záveroch zo stretnutia si budete môcť prečítať v osobitnom článku, ktorý pripravujeme.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160041
Počet loginov 118310