SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Stretnutie s Miroslavom Majorošom, gen.riad. ST,a.s.

Stretnutie s Miroslavom Majorošom, gen.riad. ST,a.s.

19.september 2012 / redakcia

Uskutočnilo sa dlho pripravované stretnutie s generálnym riaditeľom Miroslavom Majorošom. Pôvodne mala byť hlavnou témou problematika odmeňovania na retaile, ktorá sa však časom (čiastočne) vyriešila rokovaniami s manažérmi obchodu, preto sme sa jej venovali už len rámcovo. Diskutovali sme tiež o niektorých konkrétnych prípadoch a postupe firmy, spomínané aj na našom webe, pričom k dohode medzi OZ a generálnym riaditeľom nedošlo.
Miroslav Majoroš načrtol smerovanie firmy v budúcom období, vývoj vo finančných ukazovateľoch firmy, predovšetkým v oblasti výnosov a tiež hovoril o plánoch ďalších úsporných opatrení vo firme.
Zdôraznil, že v personálnej oblasti (rušenie pracovných miest) nebude dochádzať k úsporám v takej miere ako v predchádzajúcom období.

20.9.2012 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3607815
Počet loginov 124770