SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Stretnutie s Petrom Peškom, senior manažérom retailu

Stretnutie s Petrom Peškom, senior manažérom retailu

31.júl 2012 / redakcia

Uskutočnilo sa dvojhodinové stretnutie so senior manažérom Sekcie retailového predaja Petrom Peškom. Hlavnou témou bola problematika odmeňovania na sekcii (viď článok 'Zarobil si si? Aj tak ti to zoberieme!'), ale aj viacero ďalších tém, týkajúcich sa predaja (organizácia práce, bonusové odmeňovanie, turnusové pracovné zmeny, oblečenie a obutie predajcov na predajniach T-centier, predajné plány, neevidovaná práca nad rozsah pracovných zmien). Keďže sme sa všetkých aktuálnych tém nedotkli, bolo dohodnuté, že v stretnutiach budeme pokračovať.

31.7.2012 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160012
Počet loginov 118310