SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Vyjednávanie PKZ na rok 2013 začalo

Vyjednávanie PKZ na rok 2013 začalo

16.január 2013 / redakcia

Dňa 16.1.2013 bol odborovým zväzom zaslaný návrh znenia Podnikovej kolektívnej zmluvy na rok 2013, ktorý predložil zamestnávateľ.
Po podrobnom zoznámení sa s návrhom prinesieme o obsahu a navrhovaných zmenách ďalšie informácie.
Taktiež budeme priebežne a pravidelne informovať o návrhoch a pripomienkach OZ k zneniu kolektívnej zmluvy.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247177
Počet loginov 119061