SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Zasadnutie Predsedníctva OZ Telekom

Zasadnutie Predsedníctva OZ Telekom

18.január 2013 / redakcia

Dňa 15. januára 2013 sa v Žiline uskutočnilo zasadnutie Predsednístva OZ Telekom. Krátko z programu:

  • Najdôležitejším bodom bola príprava a schválenie volebného poriadku k pripravovaným voľbám do Dozornej rady ST a predovšetkým výber a schválenie kandidátov za náš odborový zväz. Konkrétne informácie prinesieme v najbližších dňoch v ďalšej časti nášho seriálu, venovanom voľbám do dozornej rady.
  • Bolo prerokované čerpanie rozpočtu OZ za uplynulý rok a bol pripravený predbežný návrh rozpočtu na rok 2013.
  • Bolo odsúhlasené, že v mesiaci február sa uskutoční pravidelné zasadnutie Konferencie OZ k aktuálnym témam a rozpočtu OZ.
  • Bol odsúhlasený predbežný návrh organizovania športového-spoločenského stretnutia v mesiaci jún. 
  • Diskutovali sme tiež o aktuálnej situácii v ST, o situácii na finančných trhoch, príprave vyjednávania PKZ a o vývoji členstva v OZ Telekom.

18.01.2013 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160043
Počet loginov 118310