SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #01 - Začína vyjednávanie kolektívnej zmluvy na roky 2023-24

PKZ #01 - Začína vyjednávanie kolektívnej zmluvy na roky 2023-24

4.november 2022 / redakcia - zamyslenie

Dňa 21.septembra 2022 predložil zamestnávateľ Slovak Telekom, a.s. návrh novej podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2023-24. Rýchlosť predloženia nového znenia, akou sa tohto roku poponáhľal zamestnávateľ, nás prekvapila. Asi to má svoje pozadie, o ktorom dnes ešte nevieme, možno to len súvisí s končiacou PKZ v českej časti našej 'federálnej' firmy, uvidíme.

Odborové zväzy reagovali v zmysle zákona, podľa ktorého sme mali 30 dní na odpoveď k návrhu. 11.októbra sme na pravidelnom spoločnom stretnutí odovzdali spoločnú odpoveď s tým, že naše ďalšie konkrétne návrhy predložíme až na prvom oficiálnom stretnutí k vyjednávaniu.

O návrhu zamestnávateľa sme už stručne informovali v nedávnom Telegraficky..., hovorili sme o ňom na zasadnutí predsedníctva, ba aj na sneme OZ Telekom. Dnes prinášame podrobnejšie informácie o predloženom návrhu a o našej reakcii naň aj na našom webe.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

 

Uvádzame tu stručný sumár návrhu zamestnávateľa, t.j. zmien, ktoré firma navrhuje do nového znenia zapracovať, resp. ktoré navrhuje vyškrtať. Keďže je to len prehľad zmien, neuvádzame presné znenie jednotlivých článkov. K niektorým bodom uvádzame aj komentár k predloženým zmenám. V článku neuvádzame návrhy na formálne zmeny článkov, ktoré nemajú vplyv na práva či benefity zamestnancov.


Návrhy zamestnávateľa na zmeny v PKZ na roky 2023-24 a naše prvé stanovisko k návrhom:

 • doba platnosti PKZ - na dva roky 2023-24 - SÚHLAS s dobou trvania platnosti PKZ
 • vypustenie čl. 2.4.4 - povinnosť prerokovať s odbormi Usmernenie o práci so zobrazovacími jednotkamiNESÚHLAS s vypustením článku
 • vypustenie celého znenia čl. 4.2 - povinnosť prerokovať s odbormi organizačné zmeny a prepúšťanie zamestnancov pri organizačnej zmene + úprava podmienok prepúšťania (napr. osamelých zamestnancov s deťmi, oboch manželov počas jedného roka) - NESÚHLAS s vypustením článku
 • zmena čl. 5.3.2 - obmedzenie výšky osobitného odstupného (pri prepustení z dôvodu organizačných zmien zamestnanca v mimoriadne ťažkej sociálnej situácii zamestnanca) na 1100€ - NESÚHLAS s obmedzením
 • zmena čl. 5.3.4 - obmedzenie výšky osobitného odstupného (pri ukončení pracovného pomeru k dňu odchodu do dôchodku, ak nebol prepustený z organizačných dôvodov) na 1100€ - NESÚHLAS s obmedzením
 • zrušenie celého bodu 7.2 o náraste základných miezd, pravidiel a podmienok ich zvýšenia a nahradenie týmto znením:
  'Nárast základných miezd pre roky 2023 a 2024 bude predmetom vyjednávania najneskôr v 1.štvrťroku daného roku 2023 a 2024.' - NESÚHLAS s obsahom a princípom znenia článku o mzdovom náraste
 • návrh na zmenu znenia čl. 7.3.8 - zrušenie peňažnej odmeny vo výške 300€ pri dosiahnutí 50 rokov veku zamestnanca a nahradenie tejto odmeny peňažnou odmenou vo výške 300€ pri dosiahnutí 15 rokov trvania pracovného pomeru vo firme (pričom odmena by sa nevyplácala spätne) - NESÚHLAS so zmenou, zrušením a nahradením jednej odmeny druhou
 • návrh na zmenu znenia čl. 8.3.3 - výška stravného bude poskytovaná v aktuálnej hodnote stravného, danej vyhláškouNESÚHLAS s návrhom (ďalší postup však bude záležať od viacerých okolností)
 • návrh na zmenu znenia čl. 8.4.1 - zníženie príspevku zo sociálneho fondu zo 45% ceny stravného lístka na 35% - NESÚHLAS s návrhom (ďalší postup však bude záležať od viacerých okolností)
 • návrh na zmenu znenia čl. 8.5.2 - zníženie príspevku pri práceneschopnosti z 80% na 65% za 1-10.deň PN-ky 2x do roka a pri ďalších PN v roku zníženie príspevku na zákonnú úroveň - NESÚHLAS s návrhom
 • návrh na úplné zrušenie čl. 11.1 - otvoriť rokovania o zmene PKZ pri návrhu ktorejkoľvek strany počas doby platnosti PKZ - NESÚHLAS s návrhomPár viet navyše...

Čo dodať? K jednotlivým bodom sa budeme detailne vracať po jednotlivých kolách vyjednávania, zastavme sa však pár vetami pri najdôležitejších témach:

MZDY
Návrh firmy, aby sme sa 'dohodli a podpísali', že o náraste miezd sa budeme baviť až v prvom štvrťroku po podpise tejto 'zmluvy o ničom' považujeme za tak absurdný, že ani neviem, či sa nad ním pousmiať, zaplakať alebo rozčúliť. V dobe dnešnej dvojcifernej inflácie a všeobecných nárastov mzdy všade dookola si firma fakt myslí, že podpíšeme bianco šek o ničom konkrétnom?? Čo v ničom, ale vôbec v ničom, nezaviaže firmu konať v téme pre ľudí najdôležitejšej? Načo by nám a zamestnancom vôbec taká 'zmluva' bola?

PREPÚŠŤANIE
Povinnosť prerokovať s nami organizačné zmeny a prepúšťanie zamestnancov je aký-taký prostriedok na kontrolu bezdôvodného vyhadzovania 'lebo som dostal číslo', ku ktorému stále a opakovane dochádza. Nehovoríme o výbere jednotlivcov, aj to má veľa nedostatkov, ale toto rozhodnutie je v kompetencii manažérov, nie odborov. Je tu však povinnosť firmy hovoriť o plánoch na organizačné zmeny, o prepúšťaní, a aj o nie vždy najčistejšom vyhadzovaní 'nepotrebných' ľudí. Napríklad prepúšťanie dlhoročných zamestnancov a zároveň prijímanie nováčikov, ľudí z ulice, na identické pracovné miesto by nebolo možné ani len pripomienkovať, ak by sa téma prepúšťania nedostala na stôl. Tomuto sa bráni firma? Prečo? Aby už nad prepúšťaním nestálo nič a nikto?

PRÍSPEVKY PRI PRÁCENESCHOPNOSTI
Sú tu ľudia, ktorí výhodnosť oproti zákonu lepšie zaplatenej PN-ky zneužívajú? Tak ich nájdime a vyhoďme, ak za nich musia v nadčasoch a s únavou robiť iní. Nech sa ozvú kolegovia, ukážu na nich prstom a kolektív nech ich odsúdi. Alebo ideme brať peniaze tým, ktorí sú často práve z množstva svojej práce a nadčasov frustrovaní, unavení či chorí a vyhorení so zničeným zdravím zostanú doma, lebo sa konečne dali svojím doktorom vypísať, aby sa aspoň trocha nadýchli? Alebo nedáme tým, čo ich chrbtica či celé telo napríklad kvôli nezdravému sedeniu za počítačom trpí a firma im ho upiera dlhé roky?
Mimochodom, len na vysvetlenie... pred rokmi štát znížil odvody firmám, keď ich zároveň zaviazal platiť za PN-ku. A my sme vtedy (vyše dobrých 15 rokov dozadu) pretlačili do PKZ, že firma na tom nebude zarábať, ale tieto peniaze vráti do systému a použije práve na PN-ky. Toto si ľudia už nepamätajú, možno vtedy ešte nerobili či pomaly ani nežili... aj takéto historické veci sa dnes nachádzajú v PKZ, ale nie sú tam na to, aby sme ich odstraňovali, keď nikto z tých 'hore' si už nepamätá ako a prečo sa tam dostali. Ale to je ich problém, nech sa spýtajú...

PEŇAŽNÉ VÝROČNÉ ODMENY
Po rokoch, keď firma postupne okresala všetky pracovné a životné výročia na jediné, ktoré má v našich zemepisných šírkach stále akúsi 'spoločenskú vážnosť', teda oslavu päťdesiatky, často posledného okrúhleho výročia, čo dotyčný oslávi (a často aj zafinancuje) vo firme, plánuje firma nahradiť akýmsi bezpohlavným zásluhovým výročím za to, že tu človek vydržal 15 rokov? Je to len snaha zrovnať to s českou zmluvou alebo aké sú na to dôvody? Čo dáme tým, čo tu už odrobili 20 alebo 30 rokov? Nič. Tí si nezaslúžia ešte vyššiu odmenu alebo majú rovno vyfasovať trest za neschopnosť pobrať sa a dávno odtiaľto odísť? A čo tí, čo mali tých 15 rokov vlani, predvlani...? Lebo tí na odmenu spätný nárok nemajú. Už nikdy. A vôbec - ak sú tu zásluhy za odrobené roky, prečo práve pätnásť? Dvadsať je horšie či lepšie? Desať je horšie či lepšie?

A přitom taková blbost... Veď je to pár desiatok ľudí počas roka, jedna i druhá skupina. Vo firme so stomiliónovými ziskami? Nie, toto už vôbec nechápem, možno práve pre absurdnosť takejto zmeny...


Ideme do vyjednávania alebo Čo bude ďalej?

Pred štyrmi rokmi firma tiež predložila návrh, ktorý - ako možno mnohí spomínajú - nemal šancu na úspech. Vyškrtala v ňom všetko, čo bolo nad úrovňou zákona, nejaké formálne veci, články o spolupráci firmy s odbormi, navrhla nulový nárast miezd, škrtla celé odstupné a zopár ďalších benefitov. A ako si tiež možno mnohí spomínajú, veľmi rýchlo prišla reakcia ľudí. Desiatky podpisov denne z celého Slovenska sa objavilo pod petíciou, ktorú rozbehli bežní zamestnanci v Košiciach a my sme ju okamžite podporili. Bolo niekoľko stretnutí s vrcholovým manažmentom a na záver firma pripustila, že to s nulovými návrhmi niektorých vecí fakt prepískla a nečakala takú reakciu zvnútra firmy (viď počty podpísaných pod petíciou). Napokon sme v niektorých bodoch vybojovali viac ako bolo pôvodne v pláne; detaily o všetkom nájdete v sérii článkov a vo výsledkoch vtedajšieho vyjednávania.

Nuž, neviem, či si to firma chce zopakovať. Ale neverím tomu, už len preto, že na čele firmy aj vtedy stál - hoci len pár mesiacov - ten istý Jose, ktorý tam stojí i dnes, hoci zostava za ním, či pod ním, bola úplne iná.

Ale až mi napadá iná myšlienka...
Čo vedie firmu k tomu, že predkladá také návrhy nového znenia kolektívnej zmluvy, o ktorých musia zodpovední vedieť - musia, nikto ma nepresvedčí o opaku -, že sú pre nás neprijateľné. Alebo si fakt myslia, že podpíšeme svoj rozsudok smrti, keby sme súhlasili, že pomaly všetky benefity kolektívneho vyjednávania za dlhé roky hodíme cez palubu? Že to vlastne zabalíme? Alebo chce všetky benefity zamestnancom platiť sama firma, z nákladov a vlastného rozhodnutia, bez účasti odborov? Nech sa páči, dajte im ich, len nech sú poriadne vysoké, veď ľudia budú spokojní...(?)

Alebo je ponuka náročky nastavená tak neprijateľne, aby sme sa nedohodli? Preto, aby sme my - zlé zlé odbory - boli tí 'zodpovední za neúspech', napríklad v oblasti zamestnancami tak sledovaného odstupného, ktoré - napodiv - firme v kolektívnej zmluve asi vôbec nevadí?

Už prvé kolo rokovania nám na niektoré otázky odpovie. Uvidíme. Ale - aj preto je duch tohto článku bojovnejší ako tomu býva zvykom - buďme pripravení aj na to, že dohodnúť akékoľvek znenie kolektívnej zmluvy bude nielen náročnejšie ako po iné roky, ale - napriek rekordne výborným výsledkom firmy a chuti byť jednotkou všade, vo všetkom a na oboch trhoch - aj nemožné. Lebo v niektorých bodoch ústup nie je kompromisné riešenie, ale prehra. Podotýkam len, že v tom prípade by išlo o prehru všetkých strán - firmy, odborov, i zamestnancov.

1. kolo vyjednávania sa uskutoční 15.novembra 2022.
Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnia Drahoslav Letko, predseda OZ a Roman Kling, člen predsedníctva.
 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov
Drahoslav Letko, predseda OZ Telekom

4.11.2022 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 4025471
Počet loginov 128943