SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ 2024 #04 - Nárast miezd v roku 2024 bol dojednaný

PKZ 2024 #04 - Nárast miezd v roku 2024 bol dojednaný

24.apríl 2024 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Túto formu poskytovania informácií zachováme aj tentokrát. Tak ako po iné roky - ani tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a sústredíme sa na obsah, ktorý je pre ľudí najdôležitejší.
 


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 


Štvrtým kolom bolo dňa 23.4.2024 ukončené vyjednávanie nárastu základných miezd na rok 2024.

Mení sa článok 7.2.1 PKZ (presné znenie prinesieme po oficiálnom podpise zmluvy), podľa ktorého bude od 1.7.2024 upravená mzda zamestnancov nasledovne:

  • Každý zamestnanec bez ohľadu na svoje pracovné zaradenie dostane navýšenú základnú mzdu, a to minimálne o sumu 90 eur mesačne (platí pre plný pracovný úväzok). Navýšenie sa vzťahuje na zamestnancov v pracovnom pomere, ktorí sú k 1.5.2024 v evidenčnom stave, k 1.5.2024 nie sú vo výpovednej dobe a k 1.7.2024 nie sú v skúšobnej dobe. Nevzťahuje sa na zamestnancov, ktorých pracovný pomer skončí v období do 31.7.2024. Navýšenie miezd sa týka aj zamestnancov/kyne, ktorí sú aktuálne na materskej/rodičovskej dovolenke.
  • Divízni riaditelia dostanú rozpočet na alokáciu navýšenia miezd, a to vo výške 4,5% celkového objemu miezd danej divízie, pričom minimálny nárast základnej mzdy je 90 eur na zamestnanca (táto kombinácia potom vedie k celkovému nárastu objemu miezd o 5,1%). Riaditeľ divízie rozhodne o alokácii zostávajúceho rozpočtu (okrem spomínanej sumy 90€, ktoré minimálne dostane každý zamestnanec) na úroveň B-1 manažérov v rámci svojej divízie, a následne každý manažér rozhodne o rozdelení jemu pridelených prostriedkov na nižšie organizačné jednotky, resp. navýšenie vo svojich tímoch.


Toľko len stručne a rýchlo o výsledkoch vyjednávania.

Ďakujeme za prejavenú podporu i dôveru a verím, že naši členovia i všetci zamestnanci budú s dosiahnutým výsledkom vyjednávania spokojní. Samozrejme, budeme vďační za každú odozvu, kladnú či zápornú, a tiež za akékoľvek otázky k výsledkom či vyjednávaniu.

za kolektív vyjednávačov
Drahoslav Letko, predseda OZ Telekom

24.4.2024 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3992018
Počet loginov 128856