SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › TELEGRAFICKY - zo stretnutia generálneho riaditeľa a OZ dňa 29/01/19

TELEGRAFICKY - zo stretnutia generálneho riaditeľa a OZ dňa 29/01/19

30.január 2019 / redakcia

V utorok 29. januára 2019 o 11:00 hod. sa uskutočnilo stretnutie najvyšších predstaviteľov firmy a zástupcov odborových zväzov. Zúčastnili sa ho generálny riaditeľ José Severino Perdomo Lorenzo a výkonný riaditeľ rezidenčného segmentu Dušan Švalek za ST, Drahoslav Letko (OZ Telekom) a Milan Brlej (SOZPT) za odborové zväzy.

Keďže išlo o prvé stretnutie najvyššieho manažmentu firmy so zástupcami zamestnancov, plnilo aj úlohu krátkeho vzájomného zoznámenia sa a predstavenia pracovných či životných skúseností, predovšetkým v práci v telekomunikačnom sektore. K stretnutiu a jeho obsahu prinášame len stručnú informáciu, keďže obsahom ani výstupom zo stretnutia nemali byť a neboli konkrétne výsledky, ale vzájomná informácia o situácii a dohoda o ďalšom postupe.

Hlavnými témami rozhovoru boli predstavenie vízie generálneho riaditeľa, situácia v kolektívnom vyjednávaní a informácia o zhoršenej atmosfére a nespokojnosti zamestnancov v Slovak Telekome.

Zástupcovia OZ jednoznačne dali najavo, že majú dostatočne silný mandát od zamestnancov (podpísanie petičnej akcie 1800 zamestnancami a tiež vyjadrením ďalšej podpory vyjednávania prostredníctvom nášho webu v nedávnych dňoch vyše tisíckou zamestnancov), aby naďalej presadzovali návrh odborových zväzov pri dohode kolektívnej zmluvy. Prezentovali tiež odhodlanie a pripravenosť zamestnancov naďalej podporovať postup odborových zväzov pri vyjednávaní.

O konkrétnych možných krokoch či návrhoch, vedúcich k dohode sa nerokovalo. Zároveň však obe strany vyslovili presvedčenie, že kolektívna zmluva pre rok 2019 bude dohodnutá v dostatočnom predstihu a požadovanom termíne.

Zástupcovia OZ oboznámili generálneho riaditeľa s viacerými podnetmi, ktoré prišli od zamestnancov (ďakujeme za ne) a ktoré ukazujú na všeobecnú nespokojnosť zamestnancov. Dotkli sme sa aj niektorých konkrétnych tém či rizík, v ktorých sa nespokojnosť prejavuje najviac.

Na záver stretnutia bolo stranou zamestnávateľa navrhnuté, aby sa už tento štvrtok, 31.1.2019,  uskutočnilo stretnutie zástupcov OZ s výkonným riaditeľom rezidenčného segmentu Dušanom Švalekom, ktorý sa v budúcnosti ako zástupca najvyššieho manažmentu firmy zapojí do procesu vyjednávania kolektívnej zmluvy a s ním budú v najbližšej dobe niektoré detailné kroky prerokované. Termín bol dohodnutý. Ďalšie kolo vyjednávania kolektívnej zmluvy sa uskutoční 7.februára a ja verím, že budú urobené kroky, ktoré budú viesť k dohodnutiu jej znenia.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu.

30.01.2019 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3204935
Počet loginov 118635